Skip to main content
Close Menu

Vrijeme je za ponovnu reformu!

Želite li se pridružiti sljedećoj reformi kako biste spasili i promijenili crkvu brisanjem strukturalnih problema, obnavljanjem biblijske doktrine i oslobađanjem od lažnog učenja koji je infiltrirao naše crkve?

Reformiraj me! raspravlja o praktičnim koracima kako ne bi samo očistili sve bolesti kroz koje je crkva prolazila, već i reforme koje se trebaju dogoditi koje će samo učiniti Crkvu jačom.